Thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với Hướng dẫn viên gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

02/08/2021 01/02/2022 2873 0

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện Công văn số 2584/BVHTTDL-KHTC ngày 22/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 979/TCDL-LH ngày 22/7/2021 của Tổng Cục Du lịch về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid19; Ủy ban nhân dân tỉnh  đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26/7/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Thái Bình xem tại đây

a. Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

b. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả: 3.710.000 đồng/người. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

c. Hồ sơ đề nghị

1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; mẫu tại đây

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:

a) Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

d. Trình tự, thủ tục thực hiện : Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị (qua đường bưu điện hoặc trực tiếp) đến Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Bình (chỉ áp dụng đối với các HDV được cấp thẻ tại Thái Bình) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Địa chỉ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình - số 194 Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày làm việc hành chính trong tuần./.

Bản đồ

Lịch trình của bạn