Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành Kế hoạch dự kiến xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024

26/09/2023
Ngày 20/9/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản số 433/CDLQGVN-QLXT gửi Sở quản lý du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các địa phương thông báo dự kiến Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024.

Ảnh st (nguồn: internet)

Theo kế hoạch dự kiến, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp sẽ tham gia tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế như: Hội chợ Travex 2024, Hội chợ ITB 2024, Hội chợ Du lịch quốc tế tại Hàn Quốc 2024, Hội chợ ASEAN - Trung Quốc 2024, Hội chợ CTM 2024…

Bên cạnh đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp tổ chức các đoàn famtrip có sự tham gia của các doanh nghiệp, báo chí tiến hành khảo sát một số thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam, như: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), châu Âu, ASEAN, Australia, Ấn Độ, Mỹ… Ngoài ra Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức khoảng 10 chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở quản lý du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia một cách hiệu quả, thống nhất. Đối với từng sự kiện cụ thể, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng như các đơn vị chủ trì sẽ có hướng dẫn đăng ký tham gia vào thời gian thích hợp.

Công văn

Dự kiến Kế hoạch XT

BBT

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn