TP. Thái Bình -> Thái Ninh, Chợ Lục huyện Thái Thụy

Đơn vị: Bus Hoàng Hà tuyến 05: TP. Thái Bình - Thái Ninh, Chợ Lục huyện Thái Thụy.

: 02273

Giá vé: 20.000 đ

TP.Thái Bình -> Thụy Tân

Đơn vị: Bus Phiệt Học: Tuyến số 07: TP.Thái Bình ➡ Thụy Tân

: 02273.888.889

Giá vé: 19.000 đ

TP. Thái Bình -> Cồn Vành

Đơn vị: Bus Phiệt Học: tuyến số 08: TP. Thái Bình ➡ Cồn Vành

: 02273.888.889

Giá vé: 18.000 đ

TP. Thái Bình -> Khu công nghiệp huyện Tiền Hải

Đơn vị: Bus Hoàng Hà: Tuyến 01

: 02273

Giá vé: 20.000 đ

TP. Thái Bình -> Bến Hiệp huyện Quỳnh Phụ

Đơn vị: Bus Hoàng Hà tuyến 04: TP. Thái Bình - Bến Hiệp huyện Quỳnh Phụ.

: 02273

Giá vé: 20.000 đ

TP. Thái Bình -> Thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy

Đơn vị: Bus Hoàng Hà: tuyến 02: TP. Thái Bình - Thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy

: 02273

Giá vé: 20.000 đ

TP. Thái Bình -> Cầu Triều Dương (Tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Bus Hoàng Hà tuyến 03: TP. Thái Bình - Cầu Triều Dương (Tỉnh Hưng Yên)

: 02273

Giá vé: 20.000 đ

TP. Thái Bình -> Tịnh Xuyên - Hưng Hà

Đơn vị: Bus Hoàng Hà tuyến 06: TP. Thái Bình - Tịnh Xuyên - Hưng Hà

: 02273

Giá vé: 20.000 đ