Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chùa Ba Vàng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Phương Nam - Koruna

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chợ Trung tâm Uông Bí

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Phổ Am

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Khách sạn Thanh Lịch

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Bãi A biển Sầm Sơn

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Cá Lập

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Minh Hạnh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Suối cá thần Cẩm Lương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khách sạn Sông Trà

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 3
 • Di tích lịch sử văn hóa Chùa Keo

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Tượng đài Bác Hồ với nông dân

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Sen Vàng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Đền Trần (Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00