Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Vincom Thái Bình

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Bãi A biển Sầm Sơn

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Minh Hạnh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Hòn Trống Mái

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà nghỉ Gia Tài

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Bãi C biển Sầm Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khách sạn Hùng Thảo

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khách sạn Dầu khí Thái Bình

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59