Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà vườn Thuận Vi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Châu Á

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng vườn Bách Thuận

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Nhà thờ Chính tòa - thành phố Thái Bình

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khu du lịch sinh thái Cồn Vành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng New Đồng Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Đền thờ liệt sỹ Thái Bình

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00