Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà thờ Bác Trạch (Tiền Hải)

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà hàng Lá Cọ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà vườn Thuận Vi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Bà chúa Muối

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Gỏi Nhệch – tinh hoa ẩm thực biển Thái Thụy

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Nhà vườn Thuận Vi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00