Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền Trần (Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Đồng Bằng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền A Sào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00