Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà thờ Bác Trạch (Tiền Hải)

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà hàng Nổi Cồn Đen

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Karaoke 123

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Bánh cuốn tôm: món ngon miền biển Thái Thụy

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Vincom Thái Bình

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa