Ý nghĩa biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Thái Bình

23/08/2023
0
1071
Căn cứ vào Quyết định số 218 ngày 13/7/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình về việc trao giải thưởng và nhuận treo tác phẩm tại Cuộc thi "Thiết kế Biểu trưng (logo) và Khẩu hiệu (sologan) du lịch Thái Bình.

Bản đồ du lịch Thái Bình

18/12/2019
0
1001
Thái Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch phong phú và điển hình cho nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng Bắc bộ. Với trên 53km bờ biển, nhiều bãi cát thoải dài và hàng vạn km2 vùng lãnh hải là điều kiện thuận lợi để Thái Bình tăng cường khả năng khai thác các dịch vụ tổng hợp nguồn lợi biển trong đó c

Lịch trình của bạn