KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH
KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH
KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH
KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH
KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH
KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0972 903 666

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: bqlnguyenduccanh@gmail.com

Địa chỉ: TBH Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 tại thôn Diêm Điền Thụy Hà (nay là thị trấn Diêm Điền) huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước. Đồng chí là một trong 7 đảng viên đầu tiên của Đảng, là một trong những người sáng lập, một lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta. Đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường, về đạo đức cách mạng trong sáng và bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản trung kiên của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam, dân tộc Việt Nam anh hùng. Khu di tích lăng Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng tại khu 3 thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình là khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia của tỉnh Thái Bình. Đây là nơi lưu giữ bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn liền với thân thế và sự nghiệp vinh ... Xem thêm

Nhận xét và đánh giá

Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 tại thôn Diêm Điền Thụy Hà (nay là thị trấn Diêm Điền) huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước. Đồng chí là một trong 7 đảng viên đầu tiên của Đảng, là một trong những người sáng lập, một lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta. Đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường, về đạo đức cách mạng trong sáng và bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản trung kiên của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Khu di tích lăng Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng tại khu 3 thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình là khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia của tỉnh Thái Bình. Đây là nơi lưu giữ bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn liền với thân thế và sự nghiệp vinh quang của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Toàn bộ khu lăng Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng trên mảnh đất mà đồng chí đã sinh ra, lớn lên, gắn liền với truyền thống của một gia đình hiếu học, đức độ, yêu nước, thương dân. Đây cũng chính là cái nôi đầu tiên đã hun đúc, chắp cánh cho nhân cách tâm hồn, ý chí và hành động của người chiến sĩ kiên trung Nguyễn Đức Cảnh.

Lăng Nguyễn Đức Cảnh là khu di tích lịch sử cấp Quốc gia được Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo xây dựng và phục dựng. Đây là nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn liền với thân thế sự nghiệp vinh quang của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Lịch trình của bạn

Lưu trú