Tham quan Đền Trần - Đền Đồng Bằng - Đền A Sào

Tham quan Đền Trần - Đền Đồng Bằng - Đền A Sào
  • Từ ngày 01/02/2023
  • Số ngày 1 Ngày
  • Khoảng cách km
  • Số địa điểm 3 Địa điểm
  • Bình luận
  • Đánh giá
Ngày 1 3 Địa điểm
  • 07:00
    Đền Trần (Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần) Miễn phí

    Làng Tam Đường, Tiến Đức

  • 10:30
    Đền Đồng Bằng Miễn phí

    TBH

  • 14:30
    Đền A Sào Miễn phí

    An Thái, Quỳnh Phụ

Bình luận và Đánh giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.