Tham quan Đền Trần - Đền Đồng Bằng - Đền A Sào

Tham quan Đền Trần - Đền Đồng Bằng - Đền A Sào
 • Từ ngày 01/02/2023
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 Địa điểm
 • 07:00
  Đền Trần (Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần) Miễn phí

  Làng Tam Đường, Tiến Đức

 • 10:30
  Đền Đồng Bằng Miễn phí

  TBH

 • 14:30
  Đền A Sào Miễn phí

  An Thái, Quỳnh Phụ

Bình luận và Đánh giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.