Chợ Bo

Bồ Xuyên, Tp Thái Bình Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
bqlchobo@gmail.com

Mô tả

Chợ truyền thống lâu đời ở Thái Bình

Bản đồ