Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:00
Địa chỉ: Bồ Xuyên, Tp Thái Bình Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Cổng TTĐT Du Lịch

Chợ Bo

Loại mua sắm:

Giá trung bình :

Giới thiệu:

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Bản đồ

Điểm lân cận