Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng

24/11/2023 24/11/2023 343 0
Đây là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua; đồng chí Vũ Khắc Lịch – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, đại diện đơn vị Cụm phó Cụm thi đua chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL Thái Bình, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì hội nghị.

Với phương châm “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tập trung triển khai nhiều nội dung, kế hoạch và giải pháp để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của ngành. Các phong trào thi đua yêu nước được các Sở trong Cụm phát động tổ chức triển khai sâu rộng đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy hoạt động sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày thêm phát triển.

Đồng chí Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thái Bình, đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Khắc Lịch – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, đại diện đơn vị Cụm phó Cụm thi đua phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, sự kiện tại các địa phương được tổ chức sôi nổi, nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và khu vực đã phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị đồng thời có giá trị nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; hoạt động văn hóa cơ sở có nhiều khởi sắc; phong trào thể dục thể thao, thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích nổi bật; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch luôn được đẩy mạnh.

Năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa.. của tỉnh, của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL Thái Bình, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 trao Cờ đơn vị Cụm trưởng năm 2024 cho Sở VHTTDL Hải Dương.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2024./.

BBT

Bản đồ

Lịch trình của bạn