UBND tỉnh họp nghe báo cáo một số nội dung quan trọng

17/05/2024 17/05/2024 351 0
Sáng ngày 17/5, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự họp có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các sở ngành, địa phương đã nghe và thảo luận vào các báo cáo: chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển và các yếu tố liên quan chi phí phát triển khi sử dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đối với Báo cáo Dự thảo Quyết định ban hành quy định về các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển và các yếu tố liên quan chi phí phát triển khi sử dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất giao Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tính toán tỷ lệ lấp đầy, tỷ lệ bán hàng cũng như chi phí quản lý vận hành và quảng cáo bán hàng, qua đó tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp; nghiên cứu thời gian Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực để việc triển khai phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thức tiễn.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với nội dung Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh cần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển du lịch, trong đó, tập trung nghiên cứu, tính toán đặt mục tiêu lượng khách du lịch đến Thái Bình một cách hợp lý; quan tâm công tác bảo tồn các làng cổ, làng nghề truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa, lịch sử… Đặc biệt, cần chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển du lịch; xác định mục tiêu đóng góp của du lịch cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo về phát triển du lịch.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể vào báo cáo chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai.

Trích nguồn: Báo Thái Bình

Bản đồ

Lịch trình của bạn