Khách sạn Phố Biển Thái Thụy

Thị trấn Diêm Điền Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
ttxuctien@gmail.com
02273

Dịch vụ

Giới thiệu

Tọa lạc ở trung tâm thị trấn Diêm Điền.

Điểm lân cận

Bản đồ