Bản đồ du lịch Thái Bình

18/12/2019 773 0

Thái Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch phong phú và điển hình cho nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng Bắc bộ. Với trên 53km bờ biển, nhiều bãi cát thoải dài và hàng vạn km2 vùng lãnh hải là điều kiện thuận lợi để Thái Bình tăng cường khả năng khai thác các dịch vụ tổng hợp nguồn lợi biển trong đó có phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, thể thao. Phát triển du lịch được định hướng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, chữa bệnh, dưỡng bệnh, giải trí, tham quan du lịch phù hợp điều kiện và tiềm năng phát triển của tỉnh.

 

Một trong những định hướng quan trọng về xúc tiến du lịch Thái Bình là quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh nhằm thu hút các dự án đầu tư; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cho mọi đối tượng du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là cung cấp thông tin cho du khách một cách chuyên nghiệp.  Để thực hiện chiến lược quan trọng này cần chú trọng tuyên truyền quảng bá du lịch dưới mọi hình thức, trong đó bản đồ du lịch điện tử là một giải pháp mang tính khả thi và hiệu quả cao.

Bản đồ du lịch điện tử tỉnh Thái Bình là hệ thống bản đồ trực tuyến, giới thiệu các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh, kết nối du khách trong và ngoài nước với những nét đẹp văn hóa được gìn giữ và tôn tạo qua nhiều đời.

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn