Thông tin đăng ký tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” năm 2024 của UN Tourism

19/02/2024
Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) thông báo mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” lần thứ 4 tới các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Giải thưởng được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực. Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải cần có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Đến nay, UN Tourism đã trao giải thưởng cho 130 làng trên toàn thế giới, trong đó có Làng Tân Hóa (Quảng Bình) và Làng Thái Hải (Thái Nguyên) của Việt Nam.

Theo thể lệ năm 2024, mỗi nước thành viên của UNWTO được đề cử 08 làng du lịch nhận danh hiệu “Làng Du lịch tốt nhất”. Các ứng viên đăng ký được đánh giá bởi Ban cố vấn độc lập dựa trên các bộ tiêu chí: Tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; phát huy và bảo tồn tài nguyên văn hóa; kinh tế bền vững; xã hội bền vững; môi trường bền vững; phát triển và liên kết chuỗi giá trị du lịch; quản trị và ưu tiên du lịch; cơ sở hạ tầng và kết nối; sức khỏe, an toàn và an ninh.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trân trọng đề nghị các Sở quản lý du lịch địa phương phổ biến thông tin và mời các làng du lịch trên địa bàn đăng ký tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” của UN Tourism. Hồ sơ ứng cử bằng tiếng Anh (theo các biểu mẫu, yêu cầu cụ thể kèm theo) đề nghị các Sở gửi về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trước ngày 15/04/2024 để tổng hợp, lựa chọn 08 ứng viên phù hợp nhất tham gia.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Phạm Tố Linh, Chuyên viên Phòng Quan hệ  quốc tế, Email: tolinh@vietnamtourism.gov.vn; SĐT: 024.39423760 (máy lẻ 123).

Thông tin chi tiết.

BBT

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn