Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:00
097 661 43 57
Địa chỉ: 226 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Cổng TTĐT Du Lịch

Siêu thị Minh Hoa

Loại mua sắm:

Giá trung bình :

Giới thiệu:

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Bản đồ

Điểm lân cận