Đền A Sào
Đền A Sào
Đền A Sào
Đền A Sào

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0915 517 688

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: asaotemple@gmail.com

Địa chỉ: An Thái, Quỳnh Phụ Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

A Sào thời Trần là trung tâm của Hương A cảo nằm cạnh sông Hóa nay là huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Là thái ấp của An Sinh Vương – Trần Liễu phụ thân của Hưng Đạo Đại Vương. Năm 18 tuổi được phong Thượng Vị Hầu, Trần Quốc Tuấn đã về đây lập đồn binh và kho dự trữ lương thảo. Đây là vị trí chiến lược trọng yếu trong phòng thủ cũng như góp phần quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Bến tượng A Sào có dấu tích voi chiến của Trần Hưng Đạo bị sa lầy và lời thề quyết tử: Nếu trận này không thắng giặc Thát, ta thề không về bến sông này! Sau chiến thắng quân Nguyên, vua Trần cho lập hai Đền thờ sống Trần Hưng Đạo: Đệ nhất tại Kiếp Bạc, đệ nhị tại A Sào. Khi chết được vua Trần quy định tế lễ cấp quốc gia và lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày 20/8 và ngày 10/2 âm lịch hàng năm. Đệ nhị sinh từ Mễ Thương thắng tích, Bến tượng cùng nhiều chứng tích lịch sử ghi đậm dấu ấn phát tích ... Xem thêm

Nhận xét và đánh giá

Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Bản đồ

Giới thiệu

×

A Sào thời Trần là trung tâm của Hương A cảo nằm cạnh sông Hóa nay là huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Là thái ấp của An Sinh Vương – Trần Liễu phụ thân của Hưng Đạo Đại Vương.

Năm 18 tuổi được phong Thượng Vị Hầu, Trần Quốc Tuấn đã về đây lập đồn binh và kho dự trữ lương thảo. Đây là vị trí chiến lược trọng yếu trong phòng thủ cũng như góp phần quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Bến tượng A Sào có dấu tích voi chiến của Trần Hưng Đạo bị sa lầy và lời thề quyết tử: Nếu trận này không thắng giặc Thát, ta thề không về bến sông này! Sau chiến thắng quân Nguyên, vua Trần cho lập hai Đền thờ sống Trần Hưng Đạo: Đệ nhất tại Kiếp Bạc, đệ nhị tại A Sào. Khi chết được vua Trần quy định tế lễ cấp quốc gia và lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày 20/8 và ngày 10/2 âm lịch hàng năm.

Đệ nhị sinh từ Mễ Thương thắng tích, Bến tượng cùng nhiều chứng tích lịch sử ghi đậm dấu ấn phát tích sự nghiệp quân sự của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã được Bộ Văn hóa cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 2011.

Với những giá trị lịch sử văn hóa còn lưu giữ được, khu di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và lễ hội truyền thống Đền A Sào ở xã An Thái được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lịch trình của bạn

Lưu trú