Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng cuối năm 2023

27/07/2023 27/07/2023 301 1
Chiều ngày 26/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác năm. Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được nâng cao; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển đổi số được quan tâm chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tiếp tục được các địa phương triển khai kịp thời. Các hoạt động thể thao quần chúng được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; thể thao thành tích cao tiếp tục có những dấu ấn mới. Các hoạt động du lịch có những điểm nổi bật, được kích cầu, từng bước được phục hồi, doanh thu, số lượng du khách tăng trở lại; theo số liệu thống kê từ các huyện, thành phố, 6 tháng đầu năm 2023 lượng khách du lịch tăng 14,6%, doanh thu tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo tại hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với các ngành thành viên của các Ban Chỉ đạo đảm bảo hiệu quả, chất lượng các nội dung, chương trình đề ra; tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, thể thao, công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội theo kế hoạch.

Lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo phòng Văn hóa Thông tin huyện Hưng Hà phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đại diện các địa phương, đơn vị đã thảo luận, phân tích để làm rõ những vấn đề quan tâm về công tác đầu tư, tu bổ tôn tạo di tích; chất lượng các tiêu chí về văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực trạng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa tại các địa phương trong tỉnh...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, thời gian qua, công tác văn hoá, thể thao, du lịch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo. Khẳng định nhiều dấu ấn quan trọng ngành đã nỗ lực đạt được là có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đánh giá cao chất lượng hội nghị thông qua các ý kiến tham gia của đại diện các địa phương, đơn vị và ý kiến giải đáp của các đồng chí lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực ngành, đồng chí Giám đốc Sở mong muốn, thời gian tới sẽ có thêm nhiều cuộc họp, hội nghị giao ban để lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm góp phần nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước của ngành.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại báo cáo sơ kết, cùng với các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, hoàn thiện và ban hành báo cáo chính thức gửi các địa phương, đơn vị để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023./.

Trích nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL Thái Bình

Bản đồ

Lịch trình của bạn