Giới thiệu một số kênh quảng bá Du lịch nông nghiệp nông thôn

09/04/2024
Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trên các kênh thông tin áp dụng nền tảng số như: Website, youtube, fanpage, zalo..

Được sự phối hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, giúp các địa phương, tổ chức, cộng đồng, chủ thể du lịch nông nghiệp, nông thôn có thể tham khảo các mô hình, tiếp cận và ứng dụng trong các hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương gửi quý cơ quan địa chỉ liên kết các nền tảng số:

1. Chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn (song ngữ Việt - Anh) trên website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: https://nongthon.vietnamtourism.gov.vn

 2. Kênh quảng bá du lịch nông thôn trên nền tảng video Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhp4Vp_kROY7YXZ07VkMpwwKaKhXjAIQ2

 3. Trang Fanpage về quảng bá du lịch nông thôn trên mạng xã hội Facebook:

a) Trang fanpage của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, đường link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554719362602

b) Trên fanpage của "Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam" (đã xác thực tích xanh): tìm thẻ (hashtag): #dulichnongthon Hoặc vào đường link: https://www.facebook.com/profile/100068864124294/search/?q=dulichnongthon

4. Quảng bá du lịch nông thôn trên nền tảng mạng xã hội Zalo: Trên nền tảng Zalo, tìm và mở tài khoản chính thức "Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam" (đã xác thực tích vàng) sau đó vào menu "DL Nông thôn".

5. Quảng bá du lịch nông thôn trên nền tảng tin nhắn Viber (RBM): Trên nền tảng Viber, tìm và mở kênh tương tác "Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam" (đã xác thực tích xanh).

6. Nền tảng thuyết minh đa phương tiện (Multimedia guide) trên ứng dụng (app): Giới thiệu về các điểm du lịch, điểm di tích, làng nghề truyền thống… gắn với du lịch nông thôn trên ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel" của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Tải và cài đặt ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel" trên các kho ứng dụng sau đó vào phần "Thuyết minh đa phương tiện".

BBT

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn