Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

28/12/2023
Thực hiện Văn bản số 1176/CDLQGVN-VP ngày 26/12/2023 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1501/SVHTTDL-QLDL ngày 27/12/2023 về việc tổ chức các hoạt động du lịch trong dịp  Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Nhằm đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:

1. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Du lịch, phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan:

- Tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như: tổ chức tour du lịch, dịch vụ lưu trú, vận chuyển khách, ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm; việc chuẩn bị phương án, phương tiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về thu phí dịch vụ, vé tham quan tại các khu, điểm du lịch; việc đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng không bán đúng giá niêm yết, gây sốt giá để kiếm lời bất chính, chèo kéo, ép khách làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.

- Kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động không đủ điều kiện kinh doanh và không tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định trong lĩnh vực du lịch; vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân địa phương trong việc phục vụ, tiếp đón khách.

- Kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý các khu, điểm du lịch tăng cường công tác cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ du lịch; việc thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, phục vụ khách du lịch; xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đảm bảo đủ lực lượng, thực phẩm, hàng hoá và điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch; xây dựng phương án, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ vệ sinh, thu gom rác thải, chất thải kịp thời.

- Thường xuyên nắm bắt tỉnh hình, tổng hợp kết quả gửi báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ tết.

3. Hiệp hội Du lịch tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, giúp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động đúng pháp luật; khuyến khích các đơn vị tích cực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; có chính sách giảm giá để kích cầu hoạt động du lịch, không lợi dụng dịp lễ Tết để tăng, ép giá;

- Chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour tuyến du lịch hấp dẫn, dài ngày trong và ngoài tỉnh, tích hợp các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

- Huy động sự tích cực vào cuộc của các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động du lịch của tỉnh nói chung và công tác tổ chức các hoạt động diễn ra trong dịp nghỉ Tết nói riêng.

4. Phòng Quản lý Du lịch

- Chủ trì, phối hợp, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu báo cáo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đúng thời gian quy định.

BBT

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn