Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/02/2020 30/11/2020 1472 1

Theo kế hoạch, trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ diễn ra các hoạt động lớn như: tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với nông dân”; lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; trình diễn không gian văn hóa đường phố; liên hoan văn nghệ quần chúng toàn tỉnh; tổ chức không gian văn hóa, du lịch tỉnh; trao giải cuộc thi viết với chủ đề “Người Thái Bình, đất Thái Bình” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khác… 

Bản đồ

Lịch trình của bạn